To jest kopia adresu https://www.mopsnml.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=72&strona=1.  Kopia przedstawia stan strony z 2021-08-03 17:57:30.  Aktualna strona może wyglądać inaczej. 
Pełna wersja Wersja tekstowa Wyświetl źródło
Wskazówka: aby szybko znaleźć wyszukiwane hasło na stronie, naciśnij Ctrl+F lub ⌘-F (Mac) i użyj paska wyszukiwania.
Deklaracja dostępności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Deklaracja dostępności - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Pobierz PDF

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mopsnml.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-27. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Remigiusz Kreński, mopsnml@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 47 296 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim mieści się:

1) siedziba główna w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Ośrodek mieści się na parterze i zajmuje biura nr 1, 2, 3, 4, 6 i 9. Główne wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od ulicy Rynek. Dodatkowe wejście znajduje się od strony parkingu przy ul. 19-go Stycznia. Korytarze dostępne są z klatki schodowej. Obiekt nie posiada windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową preferowane wejście do budynku od strony ul. 19-go Stycznia wyłącznie na poziom parteru. Wchodząc głównym wejściem do budynku od strony ul. Rynek kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych dla potrzeb osób słabowidzących. Na ścianie znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją i numerami biur. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ul. 19-go Stycznia znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom mającym trudności w dotarciu do pomieszczeń mieszczących się w budynku pomocą służy pracownik, który informuje pracowników merytorycznych o potrzebie obsługi interesanta.

2) Dział Pomocy Środowiskowej w budynku przy ul. Janusza Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Janusza Korczaka. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz dostępny jest z klatki schodowej. Obiekt posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową preferowane wejście do budynku wyłącznie na poziom parteru. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku dostępny jest parking, w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej, nieodpłatnie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom mającym trudności w dotarciu do pomieszczeń biurowych mieszczących się na pierwszym piętrze budynku, pomocą służy pracownik, który informuje pracowników merytorycznych o potrzebie obsługi interesanta.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza do sekretariatu Ośrodka tel. 56 47 296 39, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

INTERmedi@ Sp. J.
 • Ikona Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
 • Ikona Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej
 • Ikona Warmińsko-Mazusrki Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Ikona Warmia i Mazury
 • Ikona Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
 • Ikona Powiat Nowomiejski
 • Ikona Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona emp@tia
 • Ikona Portal Funduszy Europejskich
 • Ikona Rodzina

DANE KONTAKTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim 

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel./fax.: 56 472 96 39 
E-mail: mopsnml@post.pl

NIP: 877-14-02-321

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności